Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Α' τάξη

Ομηρικά έπη: Οδύσσεια

Β΄τάξη

Ομηρικά έπη: Ιλιάδα

Γ΄τάξη

Δραματική ποίηση: Ευριπίδη Ελένη